8. jun, 2020

Nu ligger den andra filmen ute i Hjärnfondens kampanj om ungas psykiska ohälsa.

Upprop för en Nollvision gällande Suicid!

Till skillnad från den första filmen som uppmanar oss att avsätta pengar till forskning om varför unga blir psykiskt sjuka, så behandlar denna vikten av att våra folkvalda i regeringen ska ta sitt ansvar i frågan. Redan 2008 instiftades en nollvision för suicid i Sverige. Tyvärr visar statistiken på att dödstalen ligger kvar på samma nivå idag som när den instiftades, då ca 1 500 personer dör i Sverige varje år genom att ta sina liv. Detta är inget annat än ett misslyckande. Det är ungefär en person var 6 timma. Så får det inte gå till. Om vi nu vill mena allvar med en nollvision, så ska den också efterlevas och resurser måste till för att vi ska kunna skapa en förändring. Just nu pågår ett upprop för att väcka regeringen på denna frågan. Följ länken för att skriva under vårt upprop till socialminister Lena Hallengren. Tillsammans kan vi göra skillnad!