2. apr, 2019

Pod

Fjärilarnas podcast

Ludmilla Rosengren är till vardags läkare och KBT-terapeut. Hon är precis som jag också efterlevande till en dotter som tog sitt liv. Vi har också en annan sak gemensamt. Att vi tycker det är viktigt att berätta om det som hände, för att på så vis skaka om debatten kring det faktum att en människa var sjätte timma dör i Sverige genom att begå självmord. Så borde det inte få lov att vara. Ludmilla var med och grundade organisationen Suicide Zero som aktivt arbetar med att försöka minska antalet självmord i vårt samhälle. I ”podden” Fjärilarnas podcast förmedlar hon historier från efterlevande. I det senaste avsnittet har jag fått möjligheten att berätta min.
Följ länken för att lyssna.