11. sep, 2018

Bilder från gårdagens aktivitet i Nordstan

På FB och Instagram ligger nu ett bildkollage från gårdagens aktivitet i Nordstan samt några från minnesgudstjänsten i Domkyrkan. Väl genomfört och tack till alla som var där!