26. jan, 2018

Öppet brev till Regeringen

”Satsa högre belopp på att förebygga självmord”

Sveriges riksdag fattade 2008 ett beslut om att anta en nollvision gällande självmord i Sverige, liknande den vi har för vårt trafiksäkerhetsarbete. 2014 när min egen dotter Caroline blev en del av statistiken över självmord tog jag reda på att Regeringen då satsade cirka 150 miljoner kronor på trafiksäkerhetsforskning, samtidigt som man endast la 3 miljoner på forskningsstöd för suicidprevention. Ja ni läste rätt, 3 miljoner. Ändå dog 1 600 personer genom att begå självmord i Sverige 2013 vilket statistiken gällde. Det är sex gånger fler människor än vad som dog i trafiken samma år. Hur kan våra folkvalda mena allvar med en nollvision gällande suicid när ekvationen ser ut såhär?
I SvD:s debattartikeln nedan har nu våra ledande organisationer kring suicid gått samman i ett öppet brev till regeringen gällande detta missförhållande. Bra jobbat! Suicide Zero, Mind, SPIV och SPES.