16. feb, 2017

Sorgen försvinner aldrig

Familjens sorg, tio år efter Johanna Sällströms död.

Det är märkligt att se hur lika sorgen ter sig trots att vi alla är olika, men när någon tar sitt liv blir allt väldigt annorlunda och den som inte själv har upplevt det kommer aldrig att förstå vidden av vad det innebär.