20. feb, 2016

Att drabbas av det ofattbara.

Detta drabbar någon i Sverige var sjätte timma varje dag.

När man drabbas av något så ofattbart att en närstående tar sitt liv behöver man all hjälp i världen som man kan få. Tyvärr ser det inte ut så i vårt samhälle... Hjälp oss att hjälpa!