26. nov, 2014

Psykiatrivården på Sahlgrenska är inget annat än ett skämt

Hur kan man på Västra Götalands största sjukhus ha en överläkare som inte klarar av att skriva varken remisser eller läkarintyg? Jag har tidigare i min berättelse ”Min egen kollaps” beskrivit de missförhållanden som råder på Sahlgrenskas psykiatriavdelning och den på tok för gamla överläkaren som inte klarar av att sköta sitt jobb. Att som patient behöva känna oro över att det som bestäms inte blir utfört är fruktansvärt frustrerande och kränkande. Tyvärr har jag fått bekräftat både från sköterskor och medpatienter att situationen är densamma även i öppenvården här i Göteborg.