3. nov, 2014

Förhoppning om konkreta åtgärder

Riksdagsledamoten som vill förebygga självmord

Stefan Nilsson som är riksdagsledamot för Miljöpartiet vill nu lyfta frågan och lägga motioner om hur vi bättre kan förebygga risken för självmord, samt se över den uteblivna finansieringen av de strategier som togs fram redan 2008 för en nollvision gällande självmord i Sverige. Via länken som du når genom att klicka på rubriken kan du läsa om hur han har tänkt att det ska gå till.